Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(12): 507-513, doi: 10.5117/mab.75.13785
Accountants en faillissementsfraude
expand article infoA. M. J. G. Van Amsterdam, E. A. Marseille
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de frequentie van fraude en de rol van accountants daarbij. Hierbij is gebruikgemaakt van het faillissementsregister 1998 van de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam. Daarbij zijn 44 van 249 faillissementen van vennootschappen (18%) als frauduleus aangemerkt. Vooraf was de hypothese geformuleerd dat bij faillissementen waarbij een accountant betrokken was, minder fraude zou voorkomen dan bij faillissementen waarbij geen accountant functioneerde. Op grond van uitgevoerd statistisch onderzoek is deze hypothese verworpen. Wel is een positieve correlatie gevonden tussen het (tijdig) deponeren en de betrokkenheid van een accountant, en tussen het niet (tijdig) deponeren en een vermoeden van fraude.