Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(12): 539-545, doi: 10.5117/mab.75.13788
Expansieprocessen in Oost-Europa: de rol van risicoperceptie
expand article infoH. J. Drogendijk
Open Access
Abstract
Volgens velen wordt het gemakkelijker voor bedrijven om te expanderen in het buitenland. De wereld wordt steeds kleiner door processen als globalisering en de groei van informatiestromen, zo meent men, en onzekerheid door gebrek aan kennis over de lokale markt of een verkeerde inschatting van de risico’s speelt een minder grote rol in de expansieprocessen van bedrijven. Echter, uit de resultaten van onderzoek naar de expansiestrategieën van Nederlandse bedrijven in Centraal- en Oost-Europa, blijkt dat de risicoperceptie van bedrijven met betrekking tot nieuwe markten nog steeds van invloed is op de strategische keuzes die zij maken.