Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(12): 546-549, doi: 10.5117/mab.75.13789
Het MAB vóór 50 jaar Oktober, november en december 1951
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access
Abstract
Het oktobernummer opent met de ‘Indrukken van een studiereis door de Verenigde Staten’ door Prof. Dr. H.J. van der Schroeff. Hij ‘wil beginnen met de eindindruk. Gezegd kan worden, dat wij (wie zijn reisgenoten waren, wordt niet vermeld) gedurende onze reis veel hebben geleerd’, maar hij voegt eraan toe ‘dat de Amerikanen op het gebied van de Kostprijsberekening nog het een en ander van ons kunnen leren’. Van der Schroeff bespreekt ‘3 centrale thema’s… • de productiviteit in Amerika • ‘the philosophy of American business’… • enige psychologische aspecten van de verhouding tussen leiding en uitvoering.’