Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(12): 550-553, doi: 10.5117/mab.75.13790
Fiscaliteiten
expand article infoJ. L. M. Gribnau
Open Access
Abstract
In deze bijdrage ga ik allereerst in op regelingen in de nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) die mogelijk discriminatoir zijn. Vervolgens bespreek ik de methode van toetsing van wetgeving aan het gelijkheidsbeginsel. Daarna komen twee recente arresten (24 januari 2001, BNB 2001/291 en BNB 2001/292) aan bod waarin de belastingplichtige het oordeel van de Hoge Raad vroeg over het trage herstel van discriminatoire regelgeving. Tot slot behandel ik de betekenis van deze twee arresten voor de Wet IB 2001.