Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(12): 554-555, doi: 10.5117/mab.76.13791
Accountingonderzoekers over Enron
expand article infoJan Van Helden
Open Access
Abstract
De Enronaffaire ligt nog vers in ieders geheugen en nu al is hierover een themanummer van een heus wetenschappelijk tijdschrift verschenen. De eerste signalen over de problemen bij Enron dateren van oktober 2001 en enkele maanden later kwam informatie naar buiten over de ware aard en omvang van deze problemen. Het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift The Journal of Accounting and Public Policy (JAPP) wijdde haar zomereditie van 2002 vrijwel geheel aan de Enronaffaire. Deze editie moet binnen het bestek van een paar maanden in elkaar zijn gezet. Als men bedenkt dat de doorlooptijd van artikelen voor een internationaal wetenschappelijk tijdschrift normaliter ongeveer twee jaren bedraagt, getuigt dit van een alertheid die zijn weerga niet kent in de wereld van de ‘echte’ economische wetenschap. Hier wil ik vooral stilstaan bij de twee langere artikelen uit JAPP, die ik heb gelezen in de verwachting daarin achtergronden en overwegingen aan te treffen die in de populaire pers zijn onderbelicht.