Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(12): 613-618, doi: 10.5117/mab.76.13801
De toetsing van de werking van de interne controle
expand article infoHans Blokdijk
Open Access
Abstract
In het juninummer 2002 van dit blad heeft Fred de Koning aandacht besteed aan mijn beschouwing in het maartnummer van 2001, waarin ik met name de toetsing van de werking van de interne controle in het kader van de accountantscontrole aan een kritische beschouwing heb onderworpen. Ik vind de bijdrage van De Koning zeer belangwekkend, zij het dat ik zijn visie niet steeds deel. Daarom waag ik mij aan een voortzetting van wat ik hoop dat een bredere discussie wordt. Eerst zal ik enkele kanttekeningen plaatsen bij zijn aanloop naar het pièce de résistance van zijn betoog, met name aan zijn voorafgaande beschouwingen over de effectiviteit van het Audit Risk Model en de verbreding van de aandacht van inherent risico naar bedrijfsrisico. De kern van zijn, en mijn, beschouwing betreft het toetsen van de werking van de interne controle. Nadat ik hierop ben ingegaan, besteed ik nog specifieke aandacht aan de beschouwingen van De Koning over enkele controlemiddelen.