Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(12): 570-578, doi: 10.5117/mab.78.13818
Wat is eigenlijk risicoanalyse in de accountantscontrole?
expand article infoH. H. W. Kloosterman
Open Access
Abstract
Risicoanalyse in de accountantscontrole heeft een lange geschiedenis. In dit artikel is die geschiedenis geschetst. De huidige stand van zaken is een volwassen model voor het gegevensgerichte deel van een financiële controle. Dat model is gebouwd met kennis uit het vakgebied Statistical Audit. Het artikel beschrijft ook dat een deel van de werkzaamheden van een financiële controle niet met Statistical Audit is te verklaren. Dat deel noemt de auteur voorwaardelijke controles. Het audit risk dat daarmee gepaard gaat en met bijvoorbeeld IT-audit, is tot nu toe nog ontoereikend beschreven. De auteur doet een poging een oplossingsrichting daarvoor te bieden.