Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(12): 612-618, doi: 10.5117/mab.79.13833
Performance reporting onder IFRS
expand article infoPieter Dekker
Open Access
Abstract
‘Performance reporting’ is een schijnbaar onuitputtelijke bron van problemen voor regelgevers, die tot nog toe met buitengewoon weinig succes aan een oplossing hebben gewerkt. Door het toenemend gebruik van reële waarden in de financiële verslaggeving wordt gebrek aan een werkbare oplossing een steeds groter obstakel voor zowel gebruikers als de regelgevers zelf. De IASB en FASB zijn onlangs van start gegaan met hun gezamenlijke Performance Reporting Project, hetgeen een goede gelegenheid is om terug te kijken op de ontwikkelingen tot nu toe en om alvast een voorschot te nemen op de hindernissen die genomen moeten worden om het project succes vol af te ronden. Een te weinig ambitieuze aanpak van het performance reporting vraagstuk zal een bevredigende afronding van menig ander IASB-project in de weg staan.