Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(12): 619-626, doi: 10.5117/mab.79.13834
Corporate governance en maatschappelijke verslaggeving
expand article infoAns Kolk
Open Access
Abstract
In de afgelopen jaren is de druk op ondernemingen om uitgebreider verantwoording af te leggen sterk toegenomen. Deze transparantiebehoefte komt uit twee verschillende perspectieven: groeiende eisen vanuit corporate governance-oogpunt, waarin ethiek ook een rol is gaan spelen; alsmede een aanhoudende stijging van maatschappelijke verslaggeving waarin ondernemingen ook steeds meer aandacht besteden aan sociaal-ethische, financiële en organisatorische onderwerpen. Dit artikel analyseert in welke mate en hoe de Global Fortune 250 ondernemingen corporate governance-aspecten behandelen in hun maatschappelijke verslaggeving. Veel ondernemingen blijken er aandacht aan te besteden, vooral Europese en Japanse, hoewel lang niet altijd even gedetailleerd. Het artikel geeft trends en interessante voorbeelden, en beschouwt onderlinge verschillen alsmede implicaties.