Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(12): 531-540, doi: 10.5117/mab.82.13866
De kwaliteit van maatschappelijke verslagen in Nederland
expand article infoA. E. M. Kamp-Roelands, D. A. De Waard
Open Access
Abstract
In dit artikel worden de kwaliteitsaspecten van maatschappelijke verslaggeving besproken aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandse maatschappelijke verslagen. De gehanteerde kwaliteitsaspecten die besproken worden, zijn relevantie, vergelijkbaarheid, begrijpelijkheid en betrouwbaarheid. Daarnaast wordt ingegaan op de transparantie over de dialoog met stakeholders.