Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(12): 392-404, doi: 10.5117/mab.83.13869
Strategische en economische grondslagen van internationale joint ventures
expand article infoGjalt De Jong, Niels Kleijn
Open Access
Abstract
Voor de realisatie van internationale ambities zijn joint ventures vrijwel onontbeerlijk. Ze bieden veel mogelijkheden voor organische groei – bijvoorbeeld omdat nieuwe kennis en markten beschikbaar komen – maar kennen door hun specifieke organisatievorm ook afbreukrisico’s. Dit artikel biedt twee verschillende perspectieven op internationale joint ventures (IJV’s). Ten eerste analyseren wij de prestaties van IJV’s in het algemeen. De prestaties van IJV’s kunnen op verschillende manieren beoordeeld worden. Op basis van de alliantieliteratuur geven we een overzicht naar dimensies, maatstaven en determinanten. Ten tweede brengen wij voor de periode van 1985 tot en met 2006 de Nederlandse praktijk van IJV’s in kaart. Hiervoor gebruiken wij een relatief uniek databestand op basis waarvan we start, zeggenschap en einde van veel Nederlandse IJV’s kunnen beschrijven. Ten slotte presenteren we een aantal proposities die een leidraad voor verder onderzoek naar het succes en falen van (Nederlandse) IJV’s kunnen vormen.