Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(12): 405-413, doi: 10.5117/mab.83.13872
De rol van management control in joint venture-relaties
expand article infoPieter Kamminga, Jeltje Van Der Meer-Kooistra
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt onderzocht op welke wijze de moederbedrijven een joint venture-relatie kunnen aansturen met behulp van management control. Het onderzoek richt zich op de belangrijkste vraagstukken waarmee de moederbedrijven worden geconfronteerd: het coördineren van hun inbreng met de activiteiten en processen van de joint venture, het tegengaan van opportunistisch gedrag en het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Aangegeven wordt op welke wijze management control kan worden ingezet om deze vraagstukken adequaat te beheersen.