Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(12): 444-455, doi: 10.5117/mab.83.13877
Antecedenten van budgetparticipatie en budgetnadruk
expand article infoM. Schoute, Mark Ton
Open Access
Abstract
In dit artikel worden de resultaten behandeld van een empirisch onderzoek naar de mate van samenhang tussen budgetparticipatie, budgetnadruk en een viertal theoretisch relevante contextuele factoren: informatieasymmetrie, omgevingsonzekerheid, taakonzekerheid en interdependentie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enquête- en jaarverslaggegevens die betrekking hebben op 43 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de mate van budgetparticipatie positief samenhangt met indicatoren voor de mate van omgevingsonzekerheid (inkomstenvolatiliteit), taakonzekerheid en interdependentie. Verder blijkt dat de mate van budgetnadruk positief samenhangt met een indicator voor de mate van informatieasymmetrie (market-to-book ratio) en negatief met een indicator voor de mate van omgevingsonzekerheid (marktvolatiliteit). Ten slotte blijken de mate van budgetparticipatie en budgetnadruk onderling niet significant samen te hangen. De resultaten verschillen echter enigszins tussen industriële en niet-industriële ondernemingen.