Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(12): 586-588, doi: 10.5117/mab.85.13891
Het jaar 2010 verslagen Onderzoek jaarverslaggeving Inleiding op het themanummer Quality? What quality?
expand article infoRalph Ter Hoeven
Open Access
Abstract
Voor u ligt Het jaar 2010 verslagen: onderzoek jaarverslaggeving; de zestiende editie in een reeks waarin onderzoek naar de kwaliteit van jaarverslaggeving centraal staat. Evenals vorig jaar is deze editie tot stand gekomen door een samenwerking tussen de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). De in dit nummer opgenomen bijdragen zijn beoordeeld door een redactie bestaande uit Chris Knoops, Henk Langendijk, Henk Verhoek en ondergetekende. De redactie is bij de keuze van de onderwerpen en de auteurs bijgestaan door de redactieraad.