Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(12): 504-506, doi: 10.5117/mab.87.13901
Het jaar 2012 verslagen: inleiding
expand article infoFrans Van Der Wel
Open Access
Abstract
Het is mij een groot genoegen om u namens de redactie de achttiende editie van “Het Jaar Verslagen” aan te bieden. In deze editie is een zevental artikelen opgenomen die de weergave zijn van onderzoek naar verschillende aspecten van de jaarverslaggeving. Deze artikelen bevatten naast een beschrijving van de regelgeving een onderzoek naar jaarverslagen met betrekking tot het besproken onderwerp. Voorts worden een aantal kritische kanttekeningen gemaakt, voorbeelden van good practice gegeven en aanbevelingen gedaan.