Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(1/2): 2-4, doi: 10.5117/mab.64.13952
Column ’Insider trading’: slecht of alleen maar hinderlijk?
expand article infoJohannes L. Bouma
Open Access