Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 64(1/2): 4-15, doi: 10.5117/mab.64.13953
Vermogensmarkt en onderneming: een lastig parket
expand article infoFrans Tempelaar
Open Access