Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(1/2): 20-28, doi: 10.5117/mab.66.13977
Negatieve goodwill in de jaarrekening
expand article infoR. A. H. Smittenberg
Open Access