Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(1/2): 66-74, doi: 10.5117/mab.66.13984
De voorstellen van de Commissie Stevens
expand article infoP. Kavelaars
Open Access