Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(1/2): 77-79, doi: 10.5117/mab.66.13986
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoA. F. Tempelaar
Open Access