Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(1/2): 59-69, doi: 10.5117/mab.68.14001
LIONS: een nieuw financieel produkt?
expand article infoP. P. M. Smid, M. Smink
Open Access