Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(1/2): 6-14, doi: 10.5117/mab.69.14007
Corruptie, straf en code
expand article infoH. G. Van De Bunt
Open Access