Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(1/2): 50-60, doi: 10.5117/mab.69.14018
De consument als basis voor financiële merkwaardering
expand article infoH. J. Riezebos
Open Access