Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 69(1/2): 61-73, doi: 10.5117/mab.69.14019
De winst is absoluut belangrijk!
expand article infoLaurence Van Lent
Open Access