Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 70(1/2): 23-29, doi: 10.5117/mab.70.14028
Waardebepaling en waardebewaking bij verzekeraars
expand article infoB. Kramer, S. W. Eikelboom
Open Access