Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(1/2): 19-32, doi: 10.5117/mab.71.14044
Kwaliteit van accountantsdiensten: de markt aan het woord
expand article infoRoger Dassen
Open Access