Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(1/2): 33-40, doi: 10.5117/mab.71.14045
Het Europese bedrijfsleven en de ECU
expand article infoY. M. Van Everdingen
Open Access