Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(1/2): 41-50, doi: 10.5117/mab.71.14046
Praktijkonderzoek naar kritieke succesfactoren
expand article infoM. B. Hengeveld, W. A. Hofenk, M. F. C. M. Wijn
Open Access