Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(1/2): 56-61, doi: 10.5117/mab.71.14048
Juridische actualiteiten
expand article infoM. Verborst, A. F. M. Dorresteijn, H. M. Heijnen
Open Access