Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(1/2): 19-29, doi: 10.5117/mab.72.14056
Betrouwbaarheids- en veiligheidsaspecten van zakelijk Internetverkeer
expand article infoP. Paans, J. C. Van Praat
Open Access