Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(1/2): 41-47, doi: 10.5117/mab.72.14063
Winst per aandeel: recente internationale en Amerikaanse standaarden
expand article infoC. Camjferman, H. Haarbosch
Open Access