Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(1/2): 2-4, doi: 10.5117/mab.73.14073
NOVRA: lippendienst aan kwaliteit
expand article infoHans Blokdijk
Open Access