Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(1/2): 30-35, doi: 10.5117/mab.73.14077
Accountantscontrole en auditing in internationaal perspectief
expand article infoK. P. G. Wilschut
Open Access