Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 73(1/2): 54-63, doi: 10.5117/mab.73.14080
Organisatieveranderingen in samenwer­king detailhandel ('80-'94)
expand article infoH. W. Vrolijk
Open Access