Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(1/2): 58-63, doi: 10.5117/mab.87.14492
Wijzigingen in de accountantswetgeving nationaal en internationaal
expand article infoChris Knoops
Open Access
Abstract
Het is niet duidelijk voor welke problemen de voorstellen van de European Commission (2010) tot hervorming van de markt voor accountantscontrole een oplossing moeten bieden. Uit onderzoek volgt dat een grote concentratie van accountantsorganisaties niet leidt tot een lagere kwaliteit van de accountantscontrole en evenmin tot overwinsten van de grote kantoren. Het is wel problematisch dat concentratie lijkt te leiden tot minder innovatie.