Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(2): 21-23, doi: 10.5117/mab.1.14495
EENIGE BESCHOUWINGEN OVER FISCALE BALANSLEER (Inhoud februari 1924 no. 2)
expand article infoA. Nierhoff
Open Access