Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(2): 30-35, doi: 10.5117/mab.1.14498
MARXISTISCHE EN „BURGERLIJKE” WAARDEVERKLARING
expand article infoH. W. C. Bordewijk
Open Access