Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 1(2): 36-38, doi: 10.5117/mab.1.14501
EFFICIËNTIE
expand article infoI. Roet
Open Access