Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2(2): 17-18, doi: 10.5117/mab.2.14503
De controle in de Staatscomptabiliteit (Inhoud februari 1925 no. 2)
expand article infoR. A. Dijker
Open Access