Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(2): 17-21, doi: 10.5117/mab.4.14519
Administratieve arbeidsvoorbereiding in verband niet loon- en materiaalverantwoording in de industrie (Inhoud februari 1927no. 2)
expand article infoH. Munnik
Open Access