Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(2): 24-27, doi: 10.5117/mab.4.14522
INTERNATIONAAL ACCOUNTANTSCONGRES 1926: de laatste werkdag
expand article infoL. Polak
Open Access