Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 4(2): 27-29, doi: 10.5117/mab.4.14525
BESLECHTE GESCHILLEN: HUUR EN KOOPRECHT
expand article infoA. E. J. Nysingh
Open Access