Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 5(2): 25-26, doi: 10.5117/mab.5.14533
DE PLAATS VAN DE STATISTIEK IN DE ONDERNEMING
expand article infoJames Polak
Open Access