Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(2): 17-20, doi: 10.5117/mab.6.14538
HET WETSONTWERP BETREFFENDE DE OPENBAARMAKING VAN BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING VAN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN (Inhoud februari 1929 no. 2)
expand article infoE. A. Hofman
Open Access