Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(2): 20-22, doi: 10.5117/mab.6.14539
UIT DE FINANCiEELE HUISHOUDING DER OVERHEID
expand article infoJ. H. Textor
Open Access