Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(2): 22-25, doi: 10.5117/mab.6.14540
INRICHTING ADMINISTRATIE VOOR-KOOP- CONTRACTEN
expand article infoJ. C. Spangenberg
Open Access