Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 6(2): 28-30, doi: 10.5117/mab.6.14544
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoG. L. Groeneveld, R. Philips, J. P. De Haan, J. C. Spangenberg
Open Access