Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 7(2): 17-18, doi: 10.5117/mab.7.14553
DE NIEUWE LECTORATEN AAN DE NEDERLANDSCHE HANDELS-HOOGESCHOOL TE ROTERDAM EN AAN DE (Inhoud februari 1930 no. 2)
expand article infoA. Nierhoff
Open Access