Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 7(2): 21-22, doi: 10.5117/mab.7.14556
VERSCHIL IN INKOMEN VOOR RIJKS- EN PLAATSELIJKE INKOMSTENBELASTING
expand article infoB. Van Den Berg
Open Access