Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 7(2): 23-25, doi: 10.5117/mab.7.14559
Boekbeoordeling
expand article infoR. Philips, G. L. Groeneveld, J. P. De Haan, J. C. Spangenberg
Open Access